Macam-Macam Zakat

Sahabat yang dirahmati Allah, kali ini kami akan menyampaikan sedikit mengenai macam-macam zakat.

macam-macam zakat

Secara umum, zakat terdiri dari dua macam:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras.

2. Zakat Maal

Zakat maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan atas dasar harta yang dimiliki, dapat berupa penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri.

Dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998, pengertian zakat maal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

UU tersebut juga menjelaskan tentang zakat fitrah, yaitu sejumlah bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap Muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya, yang memiliki kewajiban makan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

Sahabat yang dirahmati Allah, kami dari UPZ YRBS melayani zakat baik itu zakat fitrah ataupun zakat maal. Kami telah menyediakan rekening zakat untuk memudahkan kita dalam menunaikan zakat para muzaki. Di era yang serba digital seperti sekarang ini, semoga dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin.